מיפוי נשים יזמיות לאחר גיוס הון
 

67262466_3161063123934080_81709988262036

מיפוי של קהילות ותוכניות לקידום נשים בתפקידים טכנולוגיים וביזמות; איתור דוברות לכנסים מקצועיים